44
Halduskolleegiumi nõuniku konkurss
Töötukassa vahendatud pakkumised

Halduskolleegiumi nõuniku konkurss

Töötukassa vahendatud pakkumised

Tööandja nimi

Riigikohus

Tööülesanded

Halduskolleegiumi nõuniku ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

Haridustase

magister

Nõutud keeleoskus

  • DE, kõne: C1, kiri: C1
  • FR, kõne: C1, kiri: C1
  • EN, kõne: C1, kiri: C1
  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik

Muud nõuded

Oled tugev kandidaat, kui:
- Sa oled omandanud magistrikraadi õigusteaduses;
- Sul on kogemusi mõnes haldusõiguse valdkonnas (maksuõigus, keskkonnaõigus, konkurentsiõigus, riigihanked vms) või oled valmis end sellel alal täiendama;
- Sa tunned riigi põhikorda, õigus- ja kohtusüsteemi ning ametikoha valdkonda reguleerivaid õigusakte;
- Sul on väga hea analüüsi- ja argumenteerimisoskus ning kirjaliku eneseväljenduse oskus ning Sa suudad koostada selgeid ja loogilise ülesehitusega õigusalaseid tekste;
- Sinus jagub loovust uute lahenduste väljatöötamiseks, iseseisvalt töötamise oskust ja koostöövalmidust;
- Sul on väga hea eesti keele ja inglise, prantsuse või saksa keele oskus erialase sõnavara valdamisega;
- Sa vastad avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele.

Omalt poolt pakume

Riigikohtus ootab Sind põnev ja vastutusrikas võimalus töötada koos Eesti õigusmaastiku tippudega ja osaleda meie õigusruumi kujundavate otsuste tegemisel ning saada ainulaadne ja hindamatu kogemus, et töötada tulevikus edukalt nt kohtuniku või advokaadina. Riigikohtus on suurepärased võimalused professionaalseks ja isiklikuks arenguks, 35-päevane põhipuhkus ja väga head töötingimused Tartu kesklinnas. Nõunik nimetatakse ametisse kohtute seaduses nõunikule seatud tähtajaga kolm aastat. Ametikoht täidetakse esimesel võimalusel.

Kandideerimise info

Kandideerimiseks saada meile 11. märtsiks 2024 enda elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri, bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite ning isikut tõendava dokumendi koopiad märgusõna all Halduskolleegiumi nõuniku konkurss aadressile personal@riigikohus.ee.

Tähtaeg: 11.03.2024

Töösuhte kestus: tähtajaline, nõunik nimetatakse ametisse kohtute seaduses nõunikule seatud tähtajaga kolm aastat

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Tartu, Tartumaa, Eesti
    Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lossi tn 17

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Kristi Jakobsoo
123
Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab kassatsiooni korras läbi ringkonnakohtute lahendeid ning teostab põhiseaduslikkuse järelevalvet.