27
Valmisoleku peaspetsialist
Töötukassa vahendatud pakkumised

Valmisoleku peaspetsialist

Töötukassa vahendatud pakkumised

Lisakirjeldus

Ametikoha põhieesmärk on Kohtla-Järve linna kriisivalmiduse tõstmine ja elutähtsate teenuste toimepidevuse nõuete täitmise kontrollimine. Tööle on võimalik asuda koheselt.

Tööandja nimi

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Tööülesanded

• Järelevalve teostamine Kohtla Järve linnas korraldavate elutähtsate teenuste osutajate üle;
• kriisideks- ja hädaolukordadeks valmistumisega seotud õigusaktide, plaanide, jm töödokumentide väljatöötamine, ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks;
• Kohtla-Järve linna kriisikomisjoni töö korraldamine;
• järelevalve teostamine linna haldusterritooriumil volikogu poolt kehtestatud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
• hädaolukorra seadusega omavalitsusüksusele pandud muude ülesannete täitmine;
• oma valdkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja läbi dokumendihaldussüsteemi edastamine vastavalt kehtestatud kordadele linnavalitsusele ja linnavolikogule kinnitamiseks/ otsustamiseks
• muude vahetu juhi või linnapea poolt edastatud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Haridustase

bakalaureus

Nõutud keeleoskus

  • ET, kõne: C1, kiri: C1, kohustuslik
  • RU, kõne: B2, kiri: B2

Muud nõuded

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Bakalaureuse- või magistrikraad. Soovitavalt ärijuhtimine, avalik haldus, turvalisuse valdkonnas;
• eesti keele suuline ja kirjalik valdamine C1 või sellele vastaval tasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil;
• varasem töökogemus kriisjuhtimise valdkonnas 2 aastat;
• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide ning WD-dokumendihaldussüsteemi ja vääretomenetluse programmi ning kasutamise oskus


Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas.
• B kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume

sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, põhipalka summas 2000 eurot (bruto), puhkust 35 kalendripäeva ning STEBBY platvormi kasutamise kompensatsiooni.

Kandideerimise info

Kandideerimiseks palume saata CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn, kasutades märksõna Valmisoleku peaspetsialist. Dokumentide esitamise viimane päev on 14. aprill 2024. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel. • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale. • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited. • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume. • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel: o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta); o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest); o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks. • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Tähtaeg: 14.04.2024

Töösuhte kestus: tähtajatu

Vajalikud dokumendid

  • CV
  • motivatsioonikiri
BrutokuupalkBruto kuus  € 2000

Asukoht

    Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, Eesti
    Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Maie Kiik
123
Kohtla-Järve linnavalitsus korraldab ja juhib kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi.